แนะนำเรื่อง VISA

 

วีซ่า

วีซ่าคืออะไร?
          เคยสงสัยมั้ยค่ะว่าวีซ่าคืออะไร วีซ่ามาจากคำภาษาอังกฤษที่ว่า "VISA"  อันหมายถึงหลักฐานที่เป็นรอยตราประทับอนุญาตให้เข้าประเทศต่างๆ หรือแผ่นกระดาษสติกเกอร์ติด อยู่ในหนังสือเดินทาง ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันของประเทศต่างๆ ทั่วโลกก็ยึดการใช้วีซ่าเป็นหลักฐานสำคัยเพื่อเข้าประเทศนั้นๆ ก่อนที่คนของประเทศหนึ่งจะเดินทางเข้าไปอีกประเทศหนึ่ง ประเทศ ก็ต้องต้องมีการไปขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศนั้นๆจากกงสุลของประเทศที่จะเดินทางไป เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ก็จะได้รับการประทับตราวีซ่า หรือติดเป็นสติกเกอร์ที่เป็นวีซ่าให้ในหนังสือเดินทาง โดยทั่วไปแล้วถึงแม้ว่าการเดินทางระหว่างประเทศ จะต้องขอวีซ่าสำหรับเดินทาง เข้าประเทศ  แต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับบางประเทศที่ได้ทำข็อตกลงไม่ต้องขอวีซ่าระหว่างกันก็ได้

 

วีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว (TOURIST VISA)
          วีซ่าชนิดนี้เป็นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว โดยต้องยื่นคำขอจากนอกประเทศเช่นเดียวกับ NON-IMMIGRANT VISA เมื่อเดินทางเข้าประเทศแล้วจะได้รับอนุญาต ณ ด่านตรวจ ซึ่งมีระยะเวลา 2 เดือน หรือ 60 วัน และขออยู่ต่อได้อีก 30 วัน (เฉพาะบางประเทศ เช่น ประเทศศรีลังกา บังคลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน เนปาล อิหร่าน ไนจีเรีย โตโกและ ยูกันดา จะขอเลื่อนการเดินทางออกไปได้เพียง 7 วัน เท่านั้น)  วีซ่าประเภทนี้สามารถขออยู่ต่อในระยะยาวได้เช่นกันหากมีความจำเป็น เพราะกฎหมายให้อำนาจอธิบดีกรมตำรวจ เป็นผู้พิจารณาในการอนุญาตให้อยู่ต่อได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี เท่านั้น (ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522) เพียงแต่วีซ่าประเภทนี้ไม่สามารถ ใช้ขออนุญาตทำงานได้เท่าที่        

 

ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า
         มีหลายประเทศที่รัฐบาลไทย ได้มีการตกลงเอาไว้เพื่อให้เดินทางไปมาได้สะดวก และมีอีกหลายประเทศที่สามารถอำนวยความสะดวกให้คนไทยเป็นพิเศษ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 22 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ ที่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย สามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ซึ่งจะมีกำหนดระยะเวลาในการพักอยู่ในประเทศแตกต่างกันออกไป ดังนี้

ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

อาร์เจนตินา (Argentina) บราซิล (Brazil) ชิลี (Chile)
เกาหลีใต้ (South Korea) เปรู (Peru) เอกวาดอร์ (Ecuador)

 

 ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน

ฮ่องกง (Hong Kong) อินโดนีเซีย (Indonesia) ลาว (Laos) มาเก๊า (Macau)
มองโกเลีย (Mongolia) มาเลเซีย (Malaysia) มัลดีฟส์ (Maldives) รัสเซีย (Russia)
แอฟริกาใต้ (South Africa) เวียดนาม (Vietnam) เซเชลส์ (Republic of Seychelles)  

 

ระยะเวลาไม่เกิน 21 วัน

ฟิลิปปินส์ (Philippines)

 

ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน

บาห์เรน (Bahrain) ญี่ปุ่น (Japan)

 

ระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน

บรูไน (Brunei) สิงคโปร์ (Singapore) กัมพูชา (Cambodian)

 

การขอวีซ่าไปยุโรป
          สำหรับการขอวีซ่าเข้าประเทศในยุโรปนั้น ได้รับการยกเว้น ซึ่งเป็นการทำการตกลงกันของประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ในยุโรป เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการเดินทางเข้า-ออกระหว่างกัน โดยมีประเทศที่ทำข้อตกลงไม่ต้องขอวีซ่ามีทั้งหมด 26 ประเทศ ดังนี้

ออสเตรีย (Austria) เบลเยียม (Belgium) เดนมาร์ก (Denmark) ฟินแลนด์ (Finland)
ฝรั่งเศส (France) เยอรมนี (Germany) ไอซ์แลนด์ (Iceland) อิตาลี (Italy)
กรีซ (Greece) ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) เนเธอร์แลนด์ (The Netherlands) นอร์เวย์ (Norway)
โปรตุเกส (Portugal) สเปน (Spain) สวีเดน  (Sweden) เอสโตเนีย (Estonia)
ลัตเวีย (Latvia) ลิทัวเนีย (Lithuania) ฮังการี (Hungary) มอลตา (Malta)
โปแลนด์ (Poland) สโลวีเนีย (Slovenia) สโลวาเกีย (Slovakia) สาธารณะรัฐเช็ก (Czech Republic)
สวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland) โมนาโก (Monaco)    

 

          ซึ่งทั้ง 26 ประเทศ ทำได้ทำการตกลงกันโดยการออกวีซ่าพิเศษชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า Schengen Visa (เชงเก้น วีซ่า)  เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ ในการเดินทางเข้ายุโรป ซึ่งคนไทยก็มีสิทธิ์ขอวีซ่าชนิดนี้ด้วย โดยผู้ที่มี Schengen Visa สามารถเดินทางเข้าประเทศเหล่านี้ได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่ากับประเทศอื่น ๆ อีก และสามารถพักอาศัยอยู่ได้ไม่เกิน 3 เดือน สำหรับการยื่นขอ Schengen Visa จะต้องไปขอที่สถานฑูตของประเทศที่คุณจะไปอาศัยอยู่นานที่สุด แต่หากไม่สามารถระบุให้ชัดเจนได้ ก็ต้องไปขอที่สถานฑูตของประเทศแรกที่จะเดินทางเข้าไป