คำที่เกี่ยวข้องกับ : วัดแชกงหมิว


ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม เดือน ตุลาคม 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม เดือน ตุลาคม 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง เดือนตุลาคม 3วัน 2คืน พาทุกท่านเต็มอิ่มกับเครื่องเล่นโซนใหม่!! ไอรอนแมน จากนั้นพาท่านขึ้นสัมผัสความสวยงามจากบรรยากาศด้านบนด้วยกระเช้านองปิง จากนั้นพาท่านเข้านมัสการพระใหญ๋ลันเตา ณ วัดโป่ว...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00037
06 ต.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561

เริ่มต้น 19,900 บาท/ท่าน
Cathay Pacific
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม เดือน กันยายน 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม เดือน กันยายน 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง เดือนกันยายน 3วัน 2คืน พาทุกท่านเต็มอิ่มกับเครื่องเล่นโซนใหม่!! ไอรอนแมน จากนั้นพาท่านขึ้นสัมผัสความสวยงามจากบรรยากาศด้านบนด้วยกระเช้านองปิง จากนั้นพาท่านเข้านมัสการพระใหญ๋ลันเตา ณ วัดโป่...


รหัสทัวร์ :: KR_CX00001
01 ก.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561

เริ่มต้น 19,900 บาท/ท่าน
Cathay Pacific
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม เดือน สิงหาคม 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม เดือน สิงหาคม 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง เดือนสิงหาคม 3วัน 2คืน พาทุกท่านเต็มอิ่มกับเครื่องเล่นโซนใหม่!! ไอรอนแมน จากนั้นพาท่านขึ้นสัมผัสความสวยงามจากบรรยากาศด้านบนด้วยกระเช้านองปิง จากนั้นพาท่านเข้านมัสการพระใหญ๋ลันเตา ณ วัดโป่...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00036
03 ส.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561

เริ่มต้น 19,900 บาท/ท่าน
Cathay Pacific
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม เดือน กรกฎาคม 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม เดือน กรกฎาคม 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง เดือนกรกฎา 3วัน 2คืน พาทุกท่านเต็มอิ่มกับเครื่องเล่นโซนใหม่!! ไอรอนแมน จากนั้นพาท่านขึ้นสัมผัสความสวยงามจากบรรยากาศด้านบนด้วยกระเช้านองปิง จากนั้นพาท่านเข้านมัสการพระใหญ๋ลันเตา ณ วัดโป่วห...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00035
06 ก.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561

เริ่มต้น 19,900 บาท/ท่าน
Cathay Pacific
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม เดือน มิถุนายน 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม เดือน มิถุนายน 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง เดือนมิถุนายน 3วัน 2คืน พาทุกท่านเต็มอิ่มกับเครื่องเล่นโซนใหม่!! ไอรอนแมน จากนั้นพาท่านขึ้นสัมผัสความสวยงามจากบรรยากาศด้านบนด้วยกระเช้านองปิง จากนั้นพาท่านเข้านมัสการพระใหญ๋ลันเตา ณ วัดโป...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00034
01 มิ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561

เริ่มต้น 19,900 บาท/ท่าน
Cathay Pacific
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม เดือน พฤษภาคม 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม เดือน พฤษภาคม 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง เดือนพฤษภาคม 3วัน 2คืน พาทุกท่านเต็มอิ่มกับเครื่องเล่นโซนใหม่!! ไอรอนแมน จากนั้นพาท่านขึ้นสัมผัสความสวยงามจากบรรยากาศด้านบนด้วยกระเช้านองปิง จากนั้นพาท่านเข้านมัสการพระใหญ๋ลันเตา ณ วัดโป่...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00033
04 พ.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561

เริ่มต้น 19,900 บาท/ท่าน
Cathay Pacific
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม เดือน เมษายน 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม เดือน เมษายน 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง เดือนเมษายน 3วัน 2คืน พาทุกท่านเต็มอิ่มกับเครื่องเล่นโซนใหม่!! ไอรอนแมน จากนั้นพาท่านขึ้นสัมผัสความสวยงามจากบรรยากาศด้านบนด้วยกระเช้านองปิง จากนั้นพาท่านเข้านมัสการพระใหญ๋ลันเตา ณ วัดโป่ว...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00032
12 เม.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561

เริ่มต้น 19,900 บาท/ท่าน
Cathay Pacific
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม เดือน มีนาคม 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม เดือน มีนาคม 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง เดือนมีนาคม 3วัน 2คืน พาทุกท่านเต็มอิ่มกับเครื่องเล่นโซนใหม่!! ไอรอนแมน จากนั้นพาท่านขึ้นสัมผัสความสวยงามจากบรรยากาศด้านบนด้วยกระเช้านองปิง จากนั้นพาท่านเข้านมัสการพระใหญ๋ลันเตา ณ วัดโป่ว...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00031
02 มี.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561

เริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน
Cathay Pacific
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นหมุ่น สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สัทธิ์ 3วัน 2คืน บินคาเธ่ย์แปซิฟิค(CX)

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นหมุ่น สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สัทธิ์ 3วัน 2คืน บินคาเธ่ย์แปซิฟิค(CX)

ทัวร์ฮ่องกง 3วัน 2คืน พาท่านเข้าสักการะพระใหญ่ลันเตา ณ วัดโป่วหลิน พร้อมทั้งนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นเดินทางไปที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออา...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00029
10 มี.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561

เริ่มต้น 15,900 บาท/ท่าน
Cathay Pacific
ทัวร์ฮ่องกง  ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน  บินRJ

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน บินRJ

-นั่งกระเช้่านองปิง360องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่หลิน -นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคลนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน -ชมความงามวัดชิหลิน เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมและพระโพธิสัตว์ ...


รหัสทัวร์ :: HK_RJ00005
11 ม.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561

เริ่มต้น 16,900 บาท/ท่าน
Royal Jordanian
ทัวร์ฮ่องกง Shopping บินหรู อยู่สบาย 3 วัน 2 คืน บินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK)

ทัวร์ฮ่องกง Shopping บินหรู อยู่สบาย 3 วัน 2 คืน บินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK)

นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ ชมความสวยงามของ วิดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย ชมแสง สี เสียง A...


รหัสทัวร์ :: HK_EK00014
05 ต.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2561

เริ่มต้น 11,900 บาท/ท่าน
Emirates
ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3วัน 2 คืน บินคาร์เธ่แปซิฟิค (CX)

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3วัน 2 คืน บินคาร์เธ่แปซิฟิค (CX)

ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิ ขอพรวัดหวังต้าเซียน หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ หลอวู่ เซ็นเตอร์ ช้อปปิ้งย่านดังถนนนาธาน ฮ่องกง พิเศษ 1 อาหารครบทุ...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00021
10 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2561

เริ่มต้น 9,999 บาท/ท่าน
Cathay Pacific
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์ เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน บินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CX)

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์ เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน บินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CX)

ฮ่องกง-ดิสนีย์-เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX) ** รวมค่าบัตรเข้าดิสนีย์แล้ว เล่นเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ อยู่จนถึงดูพลุ****พักเซิ่นเจิ้น 2 คืน** ช้อปปิ้งหลอหวู่ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น โชว์น้ำ 3D วัดแชกงหมิว อิ...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00020
04 ส.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2561

เริ่มต้น 14,900 บาท/ท่าน
Cathay Pacific
ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน บินเอมิเรตส์ (EK) พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน บินเอมิเรตส์ (EK) พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน บินเอมิเรตส์ (EK) พัก 4 ดาว ไหว้พระใหญ่ เกาะลันเตา ไหว้พระวัดแชกงหมิว นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้ง City Gate Outlet Mall จูไห่ หวีหนี่ ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย มา...


รหัสทัวร์ :: HK_EK00015
22 พ.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2561

เริ่มต้น 16,900 บาท/ท่าน
Emirates
ทัวร์ฮ่องกง Exclusive บินด้วยชั้นธุรกิจ (Business Class) 3 วัน 2 คืน พัก Marco Polo Gateway บิน EK

ทัวร์ฮ่องกง Exclusive บินด้วยชั้นธุรกิจ (Business Class) 3 วัน 2 คืน พัก Marco Polo Gateway บิน EK

ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3 วัน 2 คืน บินเอมิเรตส์ (EK) โดยเครื่อง Airbus A380 ใหม่ใหญ่ที่สุด นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่ ไหว้พระวัดแชกงหมิว เทพเจ้าหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพัลส์เบย์ พ...


รหัสทัวร์ :: HK_EK00014
22 พ.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2561

เริ่มต้น 29,900 บาท/ท่าน
Emirates
ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3 วัน 2 คืน บินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3 วัน 2 คืน บินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3 วัน 2 คืน บินเอมิเรตส์ (EK) โดยเครื่อง Airbus A380 ใหม่ใหญ่ที่สุด นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่ ไหว้พระวัดแชกงหมิว เทพเจ้าหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพัลส์เบย์ พ...


รหัสทัวร์ :: HK_EK00013
22 พ.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2561

เริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน
Emirates
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน บินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน บินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน บินเอมิเรตส์ (EK) โดยเครื่อง Airbus A380 ใหม่ใหญ่ที่สุด สนุกสุดหรรษา ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นมัสการ 3 วัดดัง วัดแชกงหมิว วัดหลังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิม พิเศษ นั่...


รหัสทัวร์ :: HK_EK00012
22 พ.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2561

เริ่มต้น 19,900 บาท/ท่าน
Emirates
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง 4 วัน 3 คืน บินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง 4 วัน 3 คืน บินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง 4 วัน 3 คืน บินเอมิเรตส์ (EK) ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน แชกงหมิว พิเศษ นั่งพีคแทรม มนัสการเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย มาเก๊าเยี่ยมวัดเจ้าแม่กวนอิม 600 ปี โบสถ์เซนต์ปอล...


รหัสทัวร์ :: HK_EK00011
22 พ.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2561

เริ่มต้น 24,900 บาท/ท่าน
Emirates
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พัก Venetian Resort 4 วัน 3 คืน พักหรู 6 ดาว บินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พัก Venetian Resort 4 วัน 3 คืน พักหรู 6 ดาว บินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พัก Venetian Resort พักหรู 6 ดาว บิน EK ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน แชกงหมิว พิเศษ นั่งพีคแทรม มนัสการเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย มาเก๊าเยี่ยมวัดเจ้าแม่กวนอิม 600 ปี โบสถ์เซนต์ปอล...


รหัสทัวร์ :: HK_EK00010
22 พ.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2561

เริ่มต้น 25,900 บาท/ท่าน
Emirates
ทัวร์ฮ่องกง Summer Sale 3 วัน 2 คืน พักฮ่องกง 2 คืน บินคาร์เธ่ย์แปซิฟิก

ทัวร์ฮ่องกง Summer Sale 3 วัน 2 คืน พักฮ่องกง 2 คืน บินคาร์เธ่ย์แปซิฟิก

บินเช้า กลับค่ำ เที่ยว 3 วันเต็ม พระใหญ่ลันเตา นั่ง Peak Tram ขึ้นเขาวิคตอเรีย รีพัลเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง อาทิเช่น ซิตี้เกทเอาท์เลทต์ เลดี้ มาร์เก็ต K11 โอเ...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00027
13 พ.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2561

เริ่มต้น 15,900 บาท/ท่าน
Cathay Pacific
ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มใจ 9 วัด 3 วัน 2 คืน บินคาร์เธ่ย์แปซิฟิก

ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มใจ 9 วัด 3 วัน 2 คืน บินคาร์เธ่ย์แปซิฟิก

ทัวร์ฮ่องกง บินเช้า กลับค่ำ เที่ยว 3 วันเต็ม นำเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญด้านพิธีทางศาสนา นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะฮ่องกง ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง อาทิเช่น ซิตี้...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00026
13 พ.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2561

เริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน
Cathay Pacific
ทัวร์ฮ่องกงไหว้พระ 9 วัด สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเกาะฮ่องกง 3 วัน 2 คืน บิน CX

ทัวร์ฮ่องกงไหว้พระ 9 วัด สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเกาะฮ่องกง 3 วัน 2 คืน บิน CX

บินเช้า กลับค่ำ เที่ยว 3 วันเต็ม นำเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญด้านพิธีทางศาสนา นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะฮ่องกง และช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00025
13 พ.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2561

เริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน
Cathay Pacific
ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น- จูไห่ 3 วัน 2 คืน (26-28 พฤษภาคม) บินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CX)

ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น- จูไห่ 3 วัน 2 คืน (26-28 พฤษภาคม) บินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CX)

เที่ยวกระเช้านองปิง 360องศา พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ ถนนคู่รัก สาวงามหวีหนี่ พระราชวังหยวนหมิง + โชว์ ช้อปปิ้งกงเป่ย รีพัลเบย์ วัดแชกงหมิว อิสระช้อปปิ้งนาธาน พิเศษ เป๋าฮื้อ และไวน์แดง...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00024
13 พ.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2561

เริ่มต้น 12,900 บาท/ท่าน
Cathay Pacific
ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า - เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน บินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CX)

ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า - เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน บินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CX)

ฮ่องกง – รีพัลเบย์ – วิคตอเรีย พีค – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน มาเก๊า- เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดอาม่า - โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ **พักเวเนเชี่ยนรีสอร์ท 1 คืน**...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00023
13 พ.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2561

เริ่มต้น 26,900 บาท/ท่าน
Cathay Pacific
ทัวร์ฮ่องกง – ดิสนีย์ – เซินเจิ้น - จูไห่ 3 วัน 2 คืน (26-28 พฤษภาคม) บินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CX)

ทัวร์ฮ่องกง – ดิสนีย์ – เซินเจิ้น - จูไห่ 3 วัน 2 คืน (26-28 พฤษภาคม) บินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CX)

พักเซินเจิ้น 1 คืน จูไห่ 1 คืน เที่ยวดิสนีย์แลนด์ เล่นเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ เที่ยวถนนคู่รัก สาวงามหวีหนี่ ช้อปปิ้งกงเป่ย พระราชวังหยวนหมิง วัดแชกุง อิสระช้อปปิ้งนาธาน เมนูพิเศษ เป่าฮื้อ และไวน์แดง...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00022
13 พ.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2561

เริ่มต้น 13,900 บาท/ท่าน
Cathay Pacific
ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน บินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CX)

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน บินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CX)

บินเช้า กลับค่ำ เที่ยว 3 วันเต็ม รีพัลเบย์ วิคตอเรีย พีค (Mid Level) วัดหวังต้าเซียน วัดแชกุงหมิว ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง อาทิเช่น เลดี้ มาร์เก็ต K11, โอเชี่ยน เทอร์มินอล...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00021
13 พ.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2561

เริ่มต้น 14,900 บาท/ท่าน
Cathay Pacific
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

เที่ยวเซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอหวู่ มอลล์ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น โชว์น้ำแบบ 3 D วัดแชกุงหมิว อิสระช้อปปิ้งนาธาน...


รหัสทัวร์ :: HK_CX00020
13 พ.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2561

เริ่มต้น 9,999 บาท/ท่าน
Cathay Pacific