ทัวร์อินเดีย

บริการรับจัดทัวร์อินเดีย ในราคาเป็นกันเอง ทัวร์อินเดียราคาถูก ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์อินเดียวันหยุด
ทัวร์อินเดียปีใหม่ สนใจโทร 02-184-6990 มือถือ 24 ชม. 065-639-5493 061-463-9562


ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน4ตำบล ทัชมาฮาล 9 วัน 7 คืน บินเจ็ทแอร์เวย์(9W)

ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน4ตำบล ทัชมาฮาล 9 วัน 7 คืน บินเจ็ทแอร์เวย์(9W)

ทัวร์อินเดีย ทัวร์ตามรอยบาทพระศาสดา สู่สังเวชนียสถาทน พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทาพาราณสี สารนาท กุสินารา ลุมพินีวัน สาวัตถี+ทัชมาฮาล พักโรงแรมทุกคืน มีพระวิทยากร +เสริมอาหารไทยทุกมื้อ ...


รหัสทัวร์ :: IN_9W00003
21 ต.ค. 2560 - 30 ธ.ค. 2560

เจ็ทแอร์เวย์ เริ่มต้น 48,800 บาท/ท่าน