ทัวร์นครราชสีมา อำเภอวังน้ำเขียว 1 วันเพิ่มเพื่อน
1,911 Views
ทัวร์นครราชสีมา อำเภอวังน้ำเขียว 1 วัน
รหัสทัวร์:
TH30_VAN00001
จังหวัด:
ทัวร์นครราชสีมา
เดินทางโดย:
Van
เข้าชม:
1,911

LINE it!

กรุณาสอบถาม
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร


เงื่อนไขการจองทัวร์

เงื่อนไขการคืนเงินมัดจำ 

1)  แจ้งขอยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า  21  วัน    ได้รับคืนเงินมัดจำ  50%
2)  แจ้งขอยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า  14  วัน    ได้รับคืนเงินมัดจำ  25%
3)  แจ้งขอยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า  14  วัน    ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ

อัตรานี้รวม

1) ค่ารถตู้ ไป - กลับ   

2) ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุ และค่าน้ำดื่ม Soft drink ตลอดการเดินทาง          

3) ประกันเดินทาง   

4) ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่

5) เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

6) ค่ารถสองแถวท้องถิ่น บนเกาะ

7) ค่าที่พัก 1 คืน

8) ค่าเรือ ไป – กลับ

ลักษณะทริป  :  สไตล์การเที่ยว  ไม่ใช่ทัวร์จ๋า   เน้นไปเที่ยวแบบเป็นกันเอง  แต่ STAFF มีใจบริการเต็มที่เกิน 100  แน่นอนจ้า   ดังนั้นสมาชิกทริปต้องดูแลตัวเองได้ในระดับนึง 

ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน
 02-235-9399

(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)

Mobile :
097-978-9925
061-596-3956
061-463-9562
Hotline :
065-639-5493
Facebook :
taladtourmagazine
Line :
@taladtourmag
Email :
taladtourmag@gmail.com

ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

โปรแกรมทัวร์ยอดนิยม

บทความท่องเที่ยว