แพ็คเกจทัวร์ ญี่ปุ่นฮอกไกโด 3 วัน 2 คืนเพิ่มเพื่อน
 
แพ็คเกจทัวร์ ญี่ปุ่นฮอกไกโด 3 วัน 2 คืน

แพคเก็จนี้รวม

☑️ ค่าโรงแรมที่พัก The Kiroro, A Tribute Portfolio Hotel, Hokkaido จำนวน 2 คืน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
☑️ คูปองอาหารเช้า จำนวน 2 ใบ/ท่าน
☑️ คูปองอาหารเที่ยง จำนวน 2 ใบ/ท่าน
☑️ บัตรรับประทานอาหารเย็น จำนวน 2 ใบ/ท่าน
☑️ แถมฟรี..กิจกรรม 
Snow Park  2 ชั่วโมง (Snow Rafting , Mini Snow Mobile, Snow Banana) และ แช่ออนเซ็น   (ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่นเครื่องเล่นแต่ละชนิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และ การแข็งตัวของหิมะ)
☑️ แถมฟรี..กิจกรรมเล่นสกี (Ski) สโนว์บอร์ด (รวมอุปกรณ์ ชุดเสื้อผ้าครบชุด และ Lift Ticket 1 Day pass)
☑️ แถมฟรี..กิจกรรมนำท่านขึ้นกระเช้าความยาว 4 กิโลเมตร ไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari    (ขอสงวนสิทธิ์ กรณีการเปิด-ปิดกระเช้าตามสภาพภูมิอากาศ ณ ขณะนั้น บริษัทฯไม่สามารถกำหนดได้)

แพคเก็จนี้ไม่รวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพ (BKK) – ชิโตเซะ (CTS) – กรุงเทพ (BKK)
 - รถรับส่ง จากสนามบิน – โรงแรม – สนามบิน  และ รถรับส่ง สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัวค่าซักรีดมินิบาร์ในห้องรวมถึงค่าอาหาร 
 กรณีค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าวีซ่าเดี่ยว กรณีประเทศญี่ปุ่นยกเลิกการยกเว้นวีซ่าให้แก่ประเทศไทย กรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

รหัสทัวร์:
PKG_NON00004
ประเทศ:
PACKAGE TOUR
สายการบิน:
NON (ตั๋วลูกค้า)
฿15,900
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ไม่มี

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว สายการบิน

เพิ่มเพื่อน

 บทความที่เกี่ยวข้องกับPACKAGE TOUR


ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน
 02-235-9399

(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)

Mobile :
097-978-9925
061-596-3956
061-463-9562
Hotline :
065-639-5493
Facebook :
taladtourmagazine
Line :
@taladtourmag
Email :
taladtourmag@gmail.com

ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

โปรแกรมทัวร์ยอดนิยม

บทความท่องเที่ยว