ทัวร์สังขละ 2 วัน 1 คืน เดินทางเช้าเพิ่มเพื่อน
 
 ส่วนลด 500 ฿
ทัวร์สังขละ 2 วัน 1 คืน เดินทางเช้า
รหัสทัวร์:
TH71_VAN00001
ประเทศ:
ทัวร์กาญจนบุรี
สายการบิน:
รถตู้
฿0
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหารบนเครื่อง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี

06.00 น.      ออกเดินทางจาก  กทม.  ทานอาหารเช้า (1) บนรถ
08.00 น.      ท่องเที่ยว  วัดถ้ำเสือ  ไหว้พระ ทำบุญ  ที่นี่ท่านจะพบกับ  พระพุทธรูปปางประทานพร ขนาดใหญ่ที่สุดของ จ.กาญจนบุรี
10.00 น.      ท่องเที่ยว  เขื่อนวชิราลงกรณ์ (เขื่อนเขาแหลม)
12.00 น.      ทานอาหารกลางวัน (2)
13.00 น.      ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่  อ.สังขละบุรี
14.00 น.      ท่องเที่ยว  ด่านเจดีย์สามองค์   ช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไม้ ตามอัธยาศัย
17.00 น.      เข้าสู่ที่พักห้องพัดลม ห้องน้ำรวม ( 2 ท่าน/ห้อง) เก็บสัมภาระ พักผ่อนอิสระ และทานอาหารเย็น (3) 

วันที่สอง
06.00 น.      อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  เดินเล่น  สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย  และทานอาหารเช้า (4)
09.00 น.      นั่งเรือไปชม   Unseen เจดีย์กลางน้ำ  (สำหรับฤดูแล้ง  ก.พ.-เม.ย)
10.00 น.      ท่องเที่ยว  วัดวังก์วิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตะมะ) และ เจดีย์พุทธคยา  ซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอดเจดีย์
12.00 น.      ทานอาหารกลางวัน (5)
13.00 น.      ออกเดินทางสู่    น้ำพุร้อนหินดาด   แช่ตัวให้ผ่อนคลายความเมื่อยล้า
15.00 น.      ออกเดินทางกลับสู่ กทม.  ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก
18.00 น.      เดินทางกลับถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์

เงื่อนไขการคืนเงินมัดจำ 

1)  แจ้งขอยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า  21  วัน    ได้รับคืนเงินมัดจำ  50%
2)  แจ้งขอยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า  14  วัน    ได้รับคืนเงินมัดจำ  25%
3)  แจ้งขอยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า  14  วัน    ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ

 

อัตรานี้รวม

1) ค่ารถตู้ ไป-กลับ
---กรณีเดินทาง 10-12 ท่าน   ใช้รถตู้ แบบ  4 แถว
---กรณีเดินทาง 8-9 ท่าน   ใช้รถตู้ VIP  3  แถว
2) ค่าที่พัก 1 คืน  (ห้องพัดลม  ห้องน้ำรวม) 
3) ค่าอาหาร 5 มื้อ  ตามที่ระบุ
4) ค่าธรรมเนียมสถานที่
5) ประกันการเดินทาง วงเงิน  1,000,000.- บาท

----------------------------------------------------------------
ลักษณะทริป  ;   สไตล์การเที่ยว  ไม่ใช่ทัวร์จ๋า   เน้นไปเที่ยวแบบเป็นกันเอง  แต่ STAFF มีใจบริการเต็มที่เกิน 100  แน่นอนจ้า   ดังนั้น   สมาชิกทริปต้องดูแลตัวเองได้ในระดับนึง 

ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน
 02-235-9399

(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)

Mobile :
061-596-3956
097-978-9925
Hotline :
061-596-3956
Facebook :
taladtourmagazine
Line :
@taladtourmag
Email :
taladtourmag@gmail.com

ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน

เที่ยวโซนอเมริกา


เที่ยวโซนออเตรเลีย นิวซีแลนด์