ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ - ล่องเรือช่องเเคบมะละกา - สิงคโปร์ 3วัน 2 คืน

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
596 Views

The calendar is updated every five minutes and is only an approximation of availability.

Some hosts set custom pricing for certain days on their calendar, like weekends or holidays. The rates listed are per day and do not include any cleaning fee or rates for extra people the host may have for this listing. Please refer to the listing's Description tab for more details.

We suggest that you contact the host to confirm availability and rates before submitting a reservation request.

เส้นทางเดินเรือสำราญ

รหัสทัวร์:
CRU_0024
ปลายทาง:
HarbourFront Centre
ชื่อเรือสำราญ:
SuperStar Gemini
ระยะเวลา:
3 วัน 2 คืน
เข้าชม:
596
LINE it!
ราคาเริ่มต้น (ต่อท่าน) THB 26,900

รายละเอียดวันเดินทาง

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ - ล่องเรือช่องเเคบมะละกา - สิงคโปร์ 3วัน 2 คืน

วันที่  ราคา
ห้องแบบไม่มีหน้าต่าง ห้องแบบมีหน้าต่าง ห้องแบบมีหน้าต่างเเละระเบียงส่วนตัว
13 เมษายน - 15 เมษายน 2559 31,900.- 37,800.- 40,900.-
27 เมษายน - 29 เมษายน 2559 28,000.- 33,000.- 37,000.-
11 พฤษภาคม - 11 พฤษภาคม 2559 26,500.- 31,500.- 36,500.-
25 พฤษภาคม - 27 พฤษภาคม 2559 26,500.- 31,500.- 36,500.-
08 มิถุนายน - 10 มิถุนายน 2559 26,500.- 31,500.- 36,500.-
22 มิถุนายน - 24 มิถุนายน 2559 26,500.- 31,500.- 36,500.-
06 กรกฎาคม - 08 กรกฎาคม 2559 26,500.- 31,500.- 36,500.-
20 กรกฎาคม - 22 กรกฎาคม 2559 26,500.- 31,500.- 36,500.-
03 สิงหาคม - 05 สิงหาคม 2559 26,500.- 31,500.- 36,500.-
17 สิงหาคม - 19 สิงหาคม 2559 26,500.- 31,500.- 36,500.-
14 กันยายน - 16 กันยายน 2559 26,500.- 31,500.- 36,500.-
28 กันยายน - 30 กันยายน 2559 26,500.- 31,500.- 36,500.-
05 ตุลาคม - 07 ตุลาคม 2559 28,000.- 33,000.- 37,000.-
19 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2559 28,000.- 33,000.- 37,000.-


รายละเอียดโปรเเกรม

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ท่าเรือ HarbourFront Centre - เรือซูเปอร์สตาร์ เจมิไน  -/L/D
  05.30 น พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 2 ทางเข้าประตู 5 พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอํานวยความสะดวกพร้อมจัดเก็บสัมภาระเช็คอินท์การเดินทาง

07.40 น.

เดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดย สายการบิน ไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 8800

11.15 น.

เดินทางถึง สนามบินชางฮีประเทศสิงคโปร์ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! ข้าวมันไก่ Boon Tong Kee
  บ่าย นําท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ นําท่านแวะชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน แปลว่าความสําเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและร่ำรวย
ตลอดปี
    จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ HarbourFront Centre
  18.30 น. นําท่านลงทะเบียน สู่ เรือสำราญ ซูเปอร์สตาร์ เจมิไน (SUPERSTAR GEMINI) เชิญท่านพบกับความอลังการยิ่งใหญ่ของเรือ พร้อมสรรพด้วยสิ่งอํานวยความสะดวก ความบันเทิงระดับโลก อาหารมื้อ่ำอันเลิศรสมากกว่า 6แห่งบนเรือ เต็มอิ่มกับอาหารวันละ 4 มื้อ และอื่นๆอีกมากมาย อิสระเตรียมพร้อมสู่ความบันเทิงต่างๆของเรือสําราญระดับโลก กับกิจกรรมมากมายที่รอให้ท่านได้สัมผัส
21.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ
    จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือ รวมไปถึงการรื่นเริงกับการร้องเพลงและเต้นระบํา,หรือเสี่ยงดวงกับ CASINO
    พักบนเรือ SUPERSTAR GEMINI

 

วันที่ 2  ล่องช่องเเคบมะละกา  B/L/D/S 

เช้า 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ  
    จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย บนเรือท่านจะได้พบกับความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การออกกำลังกายรับอรุณในตอนเช้าหรือ Sundance, จ๊อกกิ้งบนดาดฟ้าของเรือฟิตหุ่นที่ห้อง Pompeii Spa and Fitness Center, และผ่อนคลายไปการบริการเสริมที่ Hydro-massage spa  

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ
  บ่าย เต็มอิ่มกับอาหารสไตล์ยุโรปหรือ อาหารจีน 
    อิสระท่าน ชมการแสดงอันอลังการหลังมื้ออาหารทุกคืนที่โรง ละคร “Festival”, หรือช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกและแบรนด์ดัง, รวมไปถึงการรื่นเริงกับการร้องเพลงและเต้น ระบำ, หรือเสี่ยงดวงกับ CASINO และตบท้ายด้วยการวาดลีลาแดนซ์กระจายที่ผับ Rock Star Discoให้ ท่าน พักผ่อนอิสระ หรือ ร่วมกิจกรรมบนเรือ (ดูจาก Star Navigator)  
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ 
  19.00 น. เรือออกเดินทางกลับสู่ สิงคโปร์ อิสระชมการแสดง พักผ่อนตามอัธยาศัย

23.30 น.

รับประทานอาหารมื้อดึก ณ ภัตตาคารบนเรือ
    จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  ที่พัก พักบนเรือ SUPERSTAR GEMINI  

วันที่ 3  ถนนออร์ชาร์ด -  สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ  B/-/- 

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ  
    ให้ท่าน พักผ่อนอิสระ หรือ ร่วมกิจกรรมบนเรือ (ดูจาก Star Navigator) 
  12.00 น.  เรือเทียบท่า HarbourFront Centre สิงคโปร์ ผ่านพิธีการต่างๆรับสัมภาระ 
  บ่าย นําท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนํามาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลําจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของ สิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้น ดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย 
 

18.30 น.

เดินทางสู่ สนามบินชางฮี คณะเช็คอินท์สัมภาระโดยเจ้าหน้าที่สายการบิน ไลอ้อนแอร์ 

20.30 น.

เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL8807  
21.50 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ 

 


Inside Stateroom

ราคา26,500
THB/ท่าน

Approx. Size : 146.66 - 148.49 sq. ft
\nRoom Facilities : 2 single beds and 2 upper pullman beds / 2 single beds and 1 single sofa bed / 2 single beds and 1 sitting sofa / 2 single beds
\nAccommodates : 2/3/4
\nDB Deck : 8
\nCD Deck : 6 & 7
\nDD Deck : 5

\n

Oceanview Stateroom with Window

ราคา31,500
THB/ท่าน

Approx. Size : Approx. Size: 182.27 - 319.14 sq. ft
\nRoom Facilities : 1 double bed and 1 single sofa bed / 2 single joined bed and 1 single sofa bed / 1 double bed and 1 double sofa bed / 2 joined single bed and 1 double sofa bed
\nAccommodates : 3
\nCADeck : 9&10

\n

Oceanview Stateroom with Balcony

ราคา36,500
THB/ท่าน

Approx. Size : 174.2 - 177.43 sq. ft
\nRoom Facilities : Private balcony, 2 single joined bed and 1 single sofa bed / 1 double bed and 1 single sofa bed, mini-refrigerator and DVD Player
\nAccommodates : 3
\nBA Deck : 8

\n

  • WI-FI
  • SWIMMING POOL
  • AIR CONDITIONING
  • TELEVISION
  • FITNESS FACILITY
  • FRIDGE
  • WINE BAR
  • ENTERTAINMENT
  • FOOD
  • เรือสำราญ

Welcome aboard the SuperStar Gemini
\nSuperStar Gemini offers so much more than first class dining and entertainment - it takes you to places where the sun, sea, people and culture blend colourfully well.
\nEvery deck onboard SuperStar Virgo teems with endless fun, entertainment and activities. As you cruise to the most exotic parts of Asia on this floating five-star resort, its more than 25 outlets of food and beverage, entertainment and recreation outlets will impress you.
\nIn fact, it is the only cruise ship in the world that has an authentic Indian restaurant on board that is certified halal!

\n\n

 

\n\n

Ship Facts  

\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

Gross Tonnage 50,764grt       
Length (metres) 230m/754.59ft
Width (metres)  29m/95.14ft
Average Cruising Speed (knots)   18kn
Maximum Cruising Speed (knots)   20kn                                 
Number of Stabiliser Yes
Bow & Stern Thrusters 2
Full Satellite Navigation System 2
Number of Cabins 765
Passenger Capacity (based on lower berths) 1,530

\n\n

Wine and Dine
\nIndulge in gastronomic delights with an exciting choice of dining options or unwind with the cozy ambience of our bars and lounges.
\nBella Vista (Western Cuisines)
\nBlue Lagoon (24-hour a la carte Asian Specialty Restaurant)
\nChamp's Bar (Outdoor pool bar)
\nDynasty Restaurant (Chinese Buffet Restaurant)
\nMariners Restaurant (International Buffet)
\nMaxims Lounge (Bar and Music Lounge)
\nOceana Barbecue (Outdoor international Buffet and Grilled Specials)
\nRendezvous Bar (Wine and Cigar Bar)
\nTaipan (Chinese a la carte Restaurant)
\nTopsiders Bar (Outdoor Pool Bar)

\n\n

Onboard Entertainment
\nEnjoy great entertainment at our world class lounges with international novelty acts and dazzling shows.
\nGenting Club (International Cuisines)
\nObservatory Lounge / KTV (Karaoke Lounge)
\nStar Club (Games of Chance)
\nStardust Lounge (Show Lounge)

\n\n

Sports & Fitness
\nRelax and rejuvenate with a whole range of sports and fitness facilities that will keep you in good health and shape.
\nJogging Track (Jogging Track)
\nKing Neptune Health Club (Gymnasium, Spa Treatment,Massage Service and Foot Reflexology)
\nSwimming Pool (Outdoor Swimming Pool)
\nTopsiders Pool (Outdoor Swimming Pool)

\n\n

Other Facilities
\nYour cruise holiday will not be complete without some photographs and cruise souvenirs.
\nSo, go ahead and shop onboard for yourself and your loved ones. Pamper yourself with an array of gym, reflexology, hair and beauty treatment available or surf the net while your children have fun at the child care centre.

\n\n

 Activity Centre (Activity Information and Games Loan Centre)
\nCanopus Watches and Jewellery (Watches and Jewellery)
\nChild Care Centre (Children's Playroom and Nursery)
\ncdf China Duty Free (Duty-free Products, Perfume,Cosmetics, Handbags and Accessories)
\nMahjong Room (Mahjong Games)
\nPhoto Gallery (Photo Printing Services)
\nPorts O' Call (Souvenirs and Shopping)
\nOscar's Salon (Hairdressing and Beauty Services)
\nTea Corner (Premium Tea Products)

\n

Food and Dinning on Ship

Maecenas vitae turpis condimentum metus tincidunt semper bibendum ut orci. Donec eget accumsan est. Duis laoreet sagittis elit et vehicula. Cras viverra posuere condimentum. Donec urna arcu, venenatis quis augue sit amet, mattis gravida nunc. Integer faucibus, tortor a tristique adipiscing, arcu metus luctus libero, nec vulputate risus elit id nibh.

27 reviews

Sushi Bar

Seating Times:
Open nightly prior to dinner.

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.

27 reviews

My Time Dining

Seating Times:
5:45 - 9:30 PM.

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.

27 reviews

Carnivale & Mardi Gras Dining Rooms

Seating Times:
Lunch: Noon to 1:30 PM; Dinner: 5:45-6:15 PM

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.

27 reviews

Brasserie Bar & Grill

Seating Times:
7 AM to midnight.

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.

27 reviews

Room Service

Seating Times:
Available 24 hours.

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.