���������������������������������


ทัวร์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ อิสระช็อปปิ้ง ตลาดเมียงดง 5วัน 3 คืน บิน(TG)

ทัวร์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ อิสระช็อปปิ้ง ตลาดเมียงดง 5วัน 3 คืน บิน(TG)

ทัวร์เกาหลี 5วัน 3คืน พาท่านเที่ยวสนุกจุใจกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พร้อมทั้งช็อปปิ้งชิล ๆ แบบอิสระเต็มวัน!! ที่ 2 ตลาดดัง ตลาดเมียงดง ตลาดทงแดมุน นอกจากนี้ยังสามรถเก็บภาพความประทับใจจากการใส่ชุดฮันบกเดิ...


รหัสทัวร์ :: KR_TG00002
01 พ.ค. 2561 - 09 ส.ค. 2561

Thai Airways
9,646 Views
เริ่มต้น 23,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิว วัดพระถังซัมจั๋ง 5วัน 4คืน บินไทยแอร์เวย์ (TG)

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิว วัดพระถังซัมจั๋ง 5วัน 4คืน บินไทยแอร์เวย์ (TG)

ทัวร์ไต้หวัน 5วัน 4คืน บินหรู...อยู่ดี พัก 5 ดาว พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก พร้อมสุดมันส์กับธรรมชาติ เที่ยวครบ 3 อุทยาน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติเย่หลิว พิเศษสุดๆ ...


รหัสทัวร์ :: TW_TG00002
09 พ.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2561

Thai Airways
27 Views
เริ่มต้น 25,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN 5วัน4คืน บิน TG

ทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN 5วัน4คืน บิน TG

-ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว อีกแห่งของชาวไต้หวัน -ล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งนี้ -นมัสก...


รหัสทัวร์ :: TW_TG00001
09 พ.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2561

Thai Airways
14 Views
เริ่มต้น 25,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป MIDNIGHT SUN +GEIRANGER 13 วัน บิน TG

ทัวร์ยุโรป MIDNIGHT SUN +GEIRANGER 13 วัน บิน TG

-เที่ยวชมเมือง ถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด สัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่น ของนักเล่านิทานระดับโลกฮันส์คริสเตียน-แอนเดอร์สัน -อิสระให้ท่านช้อ...


รหัสทัวร์ :: EUL_TG00022
06 ก.ค. 2561 - 20 ก.ค. 2561

Thai Airways
34 Views
เริ่มต้น 175,000 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป TRADITIONAL RUSSIA 10 วัน บิน TG

ทัวร์ยุโรป TRADITIONAL RUSSIA 10 วัน บิน TG

-บินลัดฟ้าเปิดดินแดนหลังม่านเหล็ก สัมผัสดินแดนหมีขาว “รัสเซีย” อดีตประเทศมหาอานาจซีกโลกสังคมนิยม ที่ปัจจุบันระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตก ความยิ่งใหญ่ของพระราชวังสถาปัตยกรรมของรัสเซีย หลังป้...


รหัสทัวร์ :: EUL_TG00021
11 เม.ย. 2561 - 20 ส.ค. 2561

Thai Airways
27 Views
เริ่มต้น 115,000 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป BAVARIA-TIROL 9 วัน บินTG

ทัวร์ยุโรป BAVARIA-TIROL 9 วัน บินTG

-ชมเมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองพระราชสมภพของรัชกาลที่ 8 เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้าเน็กคาร์ อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สาคัญของเยอรมัน -เลาะเลียบทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) ห...


รหัสทัวร์ :: EUL_TG00015
13 ม.ค. 2561 - 29 ก.ย. 2561

Thai Airways
43 Views
เริ่มต้น 90,500 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป Romantic Swiss 10 วัน บินTG

ทัวร์ยุโรป Romantic Swiss 10 วัน บินTG

-นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก วิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ -พาขึ้นกระเช้ายักษ์ พร้อมชมทัศนียภาพที่งดงาม สู่บริเวณ กลาเซียร์ เลอ ไดเบอเร็ต ...


รหัสทัวร์ :: EUL_TG00013
12 ม.ค. 2561 - 14 ก.ย. 2561

Thai Airways
27 Views
เริ่มต้น 120,000 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป Swiss Panorama 9 วัน บิน TG

ทัวร์ยุโรป Swiss Panorama 9 วัน บิน TG

-ไปถ่ายรูปคู่กับสะพานคาเปลทอดตัวข้ามแม่น้ารอยส์ -เรือล่องทะเลสาบชมความงามของสถาปัตยกรรมบ้าน เรือนแบบชาเล่ต์สไตล์ -นั่งรถไฟท่องเที่ยวสาย BERNINA EXPRESS ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ -เมืองลูกาโน่...


รหัสทัวร์ :: EUL_TG00012
20 ม.ค. 2561 - 22 ก.ย. 2561

Thai Airways
26 Views
เริ่มต้น 116,000 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป Swiss Scenic Trails 8 วัน บินTG

ทัวร์ยุโรป Swiss Scenic Trails 8 วัน บินTG

-ชมกรุงเบิร์น นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ และเป็นเมืองมรดกโลกอันล้าค่าที่ได้รับการอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน เบิร์น ถูกสร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป องค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเบิร์นเป็นเมืองมรดกโลก ...


รหัสทัวร์ :: EUL_TG00011
13 ม.ค. 2561 - 22 ก.ย. 2561

Thai Airways
29 Views
เริ่มต้น 102,500 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป Beautiful North ltaly 10 วัน บินTG

ทัวร์ยุโรป Beautiful North ltaly 10 วัน บินTG

-เที่ยวชมเมืองจาก Galata Museo del Mare พิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งแรกของเมดิเตอเรเนียน, Porto Antico ท่าเรือเก่าเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้า (Aquarium) ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป -ชมเมืองปอร์โตฟิโน (Portofin...


รหัสทัวร์ :: EUL_TG00010
21 ม.ค. 2561 - 26 ส.ค. 2561

Thai Airways
30 Views
เริ่มต้น 92,000 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป Amazing ltaly 11 วัน บิน TG

ทัวร์ยุโรป Amazing ltaly 11 วัน บิน TG

-ชมเมืองเจนัว (Genoa) ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี -ชมเมืองปอร์โตฟิโน (Portofino) ซึ่งเป็นเมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนัว ล้อมรอบด้วยท่าเ...


รหัสทัวร์ :: EUL_TG00009
12 ม.ค. 2561 - 21 ก.ย. 2561

Thai Airways
24 Views
เริ่มต้น 102,500 บาท/ท่าน
ทัวร์ยุโรป แกรนด์ อิตาลี 9 วััน บินTG

ทัวร์ยุโรป แกรนด์ อิตาลี 9 วััน บินTG

-จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์คือ ดูโอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป สร้างในปี 1386 -เมืองเวอโรน่า เมืองต้นกาเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ที่เล่าขานกันมากว่า 700 ปี -ชมเมื...


รหัสทัวร์ :: EUL_TG00008
12 ม.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561

Thai Airways
28 Views
เริ่มต้น 97,500 บาท/ท่าน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ