���������������������������������������������������


ทัวร์ฮ่องกง  ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน  บินRJ

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน บินRJ

-นั่งกระเช้่านองปิง360องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่หลิน -นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคลนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน -ชมความงามวัดชิหลิน เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมและพระโพธิสัตว์ ...


รหัสทัวร์ :: HK_RJ00005
11 ม.ค. 2561 - 16 ส.ค. 2561

Royal Jordanian
29 Views
เริ่มต้น 16,900 บาท/ท่าน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ