Emirates


ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3วัน 2คืน บินเอมิเรตส์แอร์ไลน์(EK)

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3วัน 2คืน บินเอมิเรตส์แอร์ไลน์(EK)

ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน ชมความอลังการ โรงแรมระดับ 6 ดาว เดอะเวเนเชียน ชมมรดกโลก โบสถ์เซ็นต์ปอล ขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย...


รหัสทัวร์ :: HK_EK00015
06 ม.ค. 2561 - 26 เม.ย. 2561

Emirates
21 Views
เริ่มต้น 14,900 บาท/ท่าน

สายการบิน