Eastar Jet


ทัวร์เกาหลี เที่ยวปูซาน ชมซากุระบาน 4วัน 2คืน บิน EASTAR JET // JEJU AIR

ทัวร์เกาหลี เที่ยวปูซาน ชมซากุระบาน 4วัน 2คืน บิน EASTAR JET // JEJU AIR

ชมซากุระบาน ณ เมืองจินแฮ สะพานเดินทะเล นั่งกระเช้าลอยฟ้า โบสถ์ Jukseong วัดแฮดง ยงกุงซา เอเปค เฮ้าส์ จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด ปูซานทาวเวอร์ ดาวทาวน์ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ดิวตี้ฟรี...


รหัสทัวร์ :: KR_ZE00029
26 มี.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2561

Eastar Jet
14 Views
เริ่มต้น 11,900 บาท/ท่าน
ทัวร์เกาหลี ฤดูหนาว 5วัน 3คืน บิน EASTAR JET// JEJU AIR // T’WAY

ทัวร์เกาหลี ฤดูหนาว 5วัน 3คืน บิน EASTAR JET// JEJU AIR // T’WAY

เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน วัดชินฮันซา พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์ ลานสกี ล็อตเต้ โซล สกาย สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ โซลโล 7017 หอคอยกรุงโซล ตลาดเมียง...


รหัสทัวร์ :: KR_ZE00028
01 ธ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561

Eastar Jet
13 Views
เริ่มต้น 15,900 บาท/ท่าน
ทัวร์เกาหลี เกาะเจจู ฤดูใบไม้ผลิ 4วัน 2คืน บิน EASTAR JET (ZE)

ทัวร์เกาหลี เกาะเจจู ฤดูใบไม้ผลิ 4วัน 2คืน บิน EASTAR JET (ZE)

ฮัลโหลคิตตี้เชจู พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค น้ำตกซอนจียอน วัดซันบังซา ภูเขาซองอัค ปั่นจักรยาน Rail Bike พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ทุ่งดอกยูเช หรือ ซอพจิโกจิ ชายหาด...


รหัสทัวร์ :: KR_ZE00027
01 มี.ค. 2561 - 28 พ.ค. 2561

Eastar Jet
24 Views
เริ่มต้น 10,900 บาท/ท่าน
ทัวร์เกาหลี เมืองปูซาน ฤดูใบไม้ผลิ 4วัน 2คืน บิน EASTAR JET (ZE)

ทัวร์เกาหลี เมืองปูซาน ฤดูใบไม้ผลิ 4วัน 2คืน บิน EASTAR JET (ZE)

นั่งกระเช้าลอยฟ้า เรือรบหุ้มเกราะ หรือ เรือเต่า ตลาดปลาจุนกัง สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน วัดแฮดง ยงกุงซา ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ เอเปค เฮ้าส์ จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด ปูซานทาวเวอร์ ...


รหัสทัวร์ :: KR_ZE00026
01 มี.ค. 2561 - 28 พ.ค. 2561

Eastar Jet
19 Views
เริ่มต้น 11,300 บาท/ท่าน
ทัวร์เกาหลี เมืองปูซาน หน้าหนาว 4วัน 2คืน บิน EASTAR JET (ZE)

ทัวร์เกาหลี เมืองปูซาน หน้าหนาว 4วัน 2คืน บิน EASTAR JET (ZE)

ทัวร์เกาหลี สะพานเดินทะเล นั่งกระเช้าลอยฟ้า หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด วัดแฮดง ยงกุงซา ล็อตเต้ เอาท์เลท ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ ลานสกี ปูซานทาวเวอร์ ดาวทาวน...


รหัสทัวร์ :: KR_ZE00025
01 ธ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561

Eastar Jet
25 Views
เริ่มต้น 12,900 บาท/ท่าน
ทัวร์เกาหลี ชมซากุระ เดือนมีนาคม 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี ชมซากุระ เดือนมีนาคม 5วัน 3คืน

เกาะนามิ, พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์, อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน, วัดชินฮันซา, วัดนัคซันซาล็อตเต้ โซล สกาย, สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์, หอคอยกรุงโซล, ร้านน้ำมันสน, ศูนย์เครื่องสำอางค์ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด, ดิวตี้ฟรี, ต...


รหัสทัวร์ :: KR_ZE00024
13 ม.ค. 2561 - 28 พ.ค. 2561

Eastar Jet
38 Views
เริ่มต้น 15,900 บาท/ท่าน
ทัวร์เกาหลี ชมซากุระ 2561 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เกาหลี ชมซากุระ 2561 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เกาลี ชมซากุระ ไปเกาะนามิ สวนโซโล 7017 ล๊อตเต้โซลสกาย สาวนสนุกล๊อตเตเวิลด์ KOREA PLUS+SPECIAL SPRING เที่ยวเกาหลี เดือนมีนาคม พฤษภาคม 2561...


รหัสทัวร์ :: KR_ZE00023
01 มี.ค. 2561 - 28 พ.ค. 2561

Eastar Jet
82 Views
เริ่มต้น 8,600 บาท/ท่าน
ทัวร์เกาหลี เมืองเชจู 4 วัน 2 คืน บินอีสตาร์เจ็ท (ZE)

ทัวร์เกาหลี เมืองเชจู 4 วัน 2 คืน บินอีสตาร์เจ็ท (ZE)

ทัวร์เกาหลี เมืองเชจู เกาะเชจู อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน ฮัลโหล คิตตี้ เชจู พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค สวนส้ม วัดซันบังซา ปั่นจักรยาน Rail Bike พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอ...


รหัสทัวร์ :: KR_ZE00022
01 ธ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561

Eastar Jet
68 Views
เริ่มต้น 9,900 บาท/ท่าน

สายการบิน