ร้านอาหารซีฟู้๊ด ปูเป็น เลื่องชื่อของเมืองพัทยา

78,029 Views

ร้านอาหารซีฟู้๊ด ปูเป็น เลื่องชื่อของเมืองพัทยา ร้านนี้เน้นเรื่องความสดใหม่ของอาหารทะเลทุกวันแล้ว ยังเน้นเรื่องรสชาติและบรรยากาศสบายๆใกล้ทะเล

ร้านอาหารซีฟู้๊ด ปูเป็น ภัทยา

ร้านอาหารซีฟู้๊ด ปูเป็น ภัทยา

ร้านอาหารซีฟู้๊ด ปูเป็น ภัทยา

ร้านอาหารซีฟู้๊ด ปูเป็น ภัทยา

ร้านอาหารซีฟู้๊ด ปูเป็น ภัทยา

ร้านอาหารซีฟู้๊ด ปูเป็น ภัทยา

ร้านอาหารซีฟู้๊ด ปูเป็น ภัทยา

ร้านอาหารซีฟู้๊ด ปูเป็น ภัทยา

ร้านอาหารซีฟู้๊ด ปูเป็น ภัทยา

ร้านอาหารซีฟู้๊ด ปูเป็น ภัทยา

ร้านอาหารซีฟู้๊ด ปูเป็น ภัทยา

ร้านอาหารซีฟู้๊ด ปูเป็น ภัทยา

ร้านอาหารซีฟู้๊ด ปูเป็น ภัทยา

ร้านอาหารซีฟู้๊ด ปูเป็น ภัทยา

ร้านอาหารซีฟู้๊ด ปูเป็น ภัทยา

ร้านอาหารซีฟู้๊ด ปูเป็น ภัทยาร้านอาหารซีฟู้๊ด ปูเป็น ภัทยา

ร้านอาหารซีฟู้๊ด ปูเป็น ภัทยา