เที่ยววัดเขาสะแกกรัง หรือ วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

76,810 Views

วัดเขาสะแกกรัง

ไปเที่ยวด้วยกัน ชวนคุณไปเที่ยว วันนี้เราพาทุกท่านไปเที่ยว จังหวัด อุทัยธานี ซืึ่งเดินทางไม่ไกลจาก กรุงเทพเท่าไหร่ เที่ยววัดเขาสะแกกรัง หรือ วัดสังกัสรัตนคีรี นั่นเอง เขาสะแกกรัง เป็นภูเขาลูกหนึ่งที่ตั้งกันเมืองอุทัย ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ชื่อเดิมเรียกกัน ว่าเขาแก้ว ซึ่งเป็นที่ตังของวัดสังกัสรัตนคีรี หรือวัดสะแกกรังนั่นเอง วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2443  ยอดเขาสะแกกรังเป็นดินแดนที่ชาวอุทัยยกให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัด เป็นที่ ประดิษฐานของพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ของเมือง อุทัยมา ตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่ชาวเมืองต่างให้ความเคารพศรัทธาเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวิหารหลังใหม่ฝั่งตรงข้ามบันไดทางขึ้นยอดเขาสะแกกรัง

วัดเขาสะแกกรัง

วัดเขาสะแกกรัง

วัดเขาสะแกกรัง

วัดเขาสะแกกรัง

วัดเขาสะแกกรัง

วัดเขาสะแกกรัง

วัดเขาสะแกกรังคลิปเกี่ยวกับบทความนี้

แผนที่เกี่ยวกับบทความนี้